Skip to main content

Pohjanlahden silakasta pikkukalatuotteita valmistava Hailia Nordic Oy on saanut valmiiksi tuotteensa, Pikkukalanyhdön hiilijalanjälkilaskelman. Tulokset osoittavat, että vähäpäästöisiä ruokia etsiville kotimaiseen villikalaan perustuva tuote tarjoaa varman ratkaisun.

Kotimaisia kalatuotteita valmistava Hailia pystyy valmistuneella hiilijalanjälkilaskelmalla vastaamaan etenkin ruokapalveluiden tiukentuviin vaatimuksiin, kun pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa huomioidaan jatkossa ravitsemuksen lisäksi myös ilmastovaikutuksia. Pikkukalanyhdön hiilijalanjälki 1,66 kgCO₂e/kg kertoo tuotteella olevan poikkeuksellisen alhainen päästökuorma proteiinilähteeksi.

Laskennan toteuttanut Biocode on jaotellut ruokien raaka-aineiden hiilijalanjälkiä keskenään vertailtavaan muotoon. Kalojen ja kalajalosteiden parhaaseen kategoriaan lasketaan tuotteet, joiden hiilijalanjälki on alle 3,2 kgCO₂e/kg, minkä Pikkukalanyhtö alittaa reilusti. Broilerilla ja siipikarjalla vastaava luku on 3,7, porsaanlihalla 4,1 ja naudanlihalla 24,4.”Tutkimusten mukaan pienten villikalojen erinomaisuus korostuu entisestään, kun vähäpäästöisyyden ohella huomioidaan myös ravitsemus”, Hailian laatupäällikkö Minna Kaunisto kertoo.

Pikkukalanyhdön hiilinjalanjälkeä voi soveltaa raaka-aineiltaan ja valmistustavoiltaan identtiseen Pikkukalasuikaleeseen.

Ensimmäiset parannukset jo tehty

Nyt tehdyissä laskelmissa otettiin huomioon Pikkukalanyhdön valmistuksessa syntyvät päästöt kalastuksesta Hailian lastauslaiturille saakka (cradle-to-gate). Pikkukalanyhdön pääraaka-aineen, Pohjanlahden silakan osuus tuotteen hiilijalanjäljestä on 54 % loppuosan koostuessa muiden raaka-aineiden, tuotannon, liikenteen ja pakkausten synnyttämistä päästöistä.

Tuotteen valmistusprosessi on suunniteltu kevyeksi ja resursseja säästäväksi, mikä pitää hiilijalanjäljen pienenä.

”Resurssiviisaus on muutoinkin aivan Hailian ytimessä, kun tuotteemme tehdään kalaraaka-aineista, joita ei aiemmin ole osattu hyödyntää elintarvikkeiden valmistuksessa ja ne ovat päätyneet toisarvoiseen käyttöön”, Kaunisto sanoo.

Eniten tuotannon päästöjä aiheutuu pakastamisesta, mikä toisaalta pidentää tuotteiden säilyvyyttä ja näin vähentää ruokahävikkiä.

Hiilijalanjälkilaskelmassa tehty tarkka erottelu auttaa Hailiaa ymmärtämään, mistä päästöt muodostuvat. Tällöin parantavia toimenpiteitä on helppo löytää ja valita ne vaikuttavimmat. Kaunisto näkeekin laskelman olevan hyödyllinen ennen kaikkea sisäisenä työkaluna, kun pikkukalatuotteista tehdään entistä vähäpäästöisempiä.

”Ensimmäisissä tuloksissa painottui pakastuksessa käyttämämme nestemäisen typen osuus. Vaihdoimme heti typen vähäpäästöisempään ja teimme uudet laskelmat. Tuolla toimenpiteellä tuotteen hiilijalanjälki pieneni kerrasta kymmenisen prosenttia”, Kaunisto kertoo.

Lisätiedot:

Minna Kaunisto, laatupäällikkö, 050 918 5932, minna.kaunisto@hailia.fi
Michaela Lindström, toimitusjohtaja, 040 568 7115, michaela.lindstrom@hailia.fi