Skip to main content

Vanhemmat pitävät tärkeänä, että koulujen ja päiväkotien ruoka on vastuullista ja ravitsevaa. Niinpä esimerkiksi tonnikala halutaan korvata vastuullisemmilla vaihtoehdoilla, vaikka se maksaisi enemmän. Tuoreen kyselytutkimuksen tulokset kannustavat ruokapäättäjiä tekemään rohkeammin vastuullisia valintoja. 

Ruokateknologiayhtiö Hailia Nordic Oy:llä on tähtäimessään tonnikalan korvaaminen Itämeren pikkukaloista valmistetuilla tuotteilla. Tonnikalalla on vankka asema koulujen ja päiväkotien ruokalistalla, minkä vuoksi Hailia päätti kyselytutkimuksella paneutua, kuinka tärkeänä sitä oikeastaan pidetään.  

”Tonnikalaan vähän varotaan kajoamasta kuntien ja kaupunkien ruokalistoilla. Kyselyn perusteella ainakaan vanhempien reaktioita ei tarvitse varoa, kun heistä vain reilu kymmenesosa epäröisi tonnikalan vaihtamista kotimaisiin vaihtoehtoihin”, toimitusjohtaja Michaela Lindström kertoo. 

Kyselystä selviää, että lapsitalouksista 69 % on sitä mieltä, että tonnikalaa pitäisi pyrkiä korvaamaan kotimaisilla vaihtoehdoilla. Edelleen 63 % vanhemmista pyrkisi luopumaan tonnikalasta, vaikka se maksaisi hieman enemmän. 

Ruokailulla on myös kouluttava tehtävä 

Koulu- ja päiväkotiruoan rooli nähdään moninaisena. Päivittäinen tarjoiltu ruoka ei nimittäin ole vain ravintoa, vaan kyselytutkimuksen perusteella sillä katsotaan olevan myös kasvatuksellinen tarkoitus. Suomalaisista 96 % mielestä on hyvä, että koulu- ja päiväkotiruokailu opettaa lapsia ja nuoria terveellisiin ja vastuullisiin ruokatottumuksiin. Koulu- ja päiväkotiruoan vastuullisuuteen ja ravitsevuuteen halutaan panostaa silloinkin, kun se maksaa vähän enemmän.   

”Tuloksissa näkyy välittäminen ja kiinnostus. Etenkin vanhemmille päiväkodeissa ja kouluissa lapsilleen tarjoillun ruoan vastuullisuus on kaukana yhdentekevästä. Tämä rohkaisee niin meitä uusien ruokien kehittäjiä ja valmistajia kuin ruokapäättäjiäkin tekemään vastuullisia valintoja”, Lindström kertoo.

Kooste kyselyn tuloksista.

LISÄTIEDOT:

Michaela Lindström
toimitusjohtaja
Hailia Nordic Oy
040 568 7115
michaela.lindstrom@hailia.fi