Skip to main content

Hailia Nordic Oy:n tietosuojakäytäntö

 

Hailia Nordic Oy (jäljempänä ”Hailia”) suojaa asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillaan vierailevien yksityisyyttä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntö koskee kaikkia verkkosivustoja, tuotteita ja palveluja, joiden yhteydessä Hailia kerää henkilötietoja. Lisäksi Hailialla on palveluja ja toimintoja, joiden yhteydessä Hailia kertoo erikseen niitä koskevasta tietojen käsittelystä, kuten rekrytoinnin yhteydessä kerättävät henkilötiedot.

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan näissä ehdoissa Hailia Nordic Oy:tä. Yhteystietomme löydät tämän sivun lopusta.

Alla kerromme, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi.

 

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa muun muassa henkilötietojen keräämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista sekä käyttämistä ja luovuttamista tai siirtämistä.

Henkilötietojesi käsittelylle on aina lain sallima peruste, kuten

 • sopimus,
 • antamasi nimenomainen suostumus henkilötietojesi käsittelyyn,
 • meillä on henkilötietojesi käsittelyyn muu oikeutettu, liiketoimintamme hoitamiseen perustuva syy tai
 • meidän täytyy käsitellä henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen takia.

 

Kerättävät henkilötiedot

Jotta voit käyttää tai voimme tarjota sinulle palveluitamme, meidän täytyy yleensä pyytää sinulta tiettyjä henkilötietoja.

Tallennamme sinulta antamiasi henkilötietoja:

 • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli
 • annetut suostumukset ja kiellot
 • yhteydenotot asiakaspalveluumme ja lähettämäsi viestit sekä antamasi palaute
 • osallistumisesi kampanjoihimme ja kilpailuihimme
 • henkilökohtaiset kiinnostuksesi kohteet
 • valokuva
 • yrityksen/työnantajan nimi ja yhteystiedot, ammattinimike
 • ruokavaliotiedot tai terveystiedot järjestämiämme tilaisuuksia tai kampanjoita varten

Emme kerää tai käsittele arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja. Sellaisia tietoja voit kuitenkin joutua antamaan meille työnhaun tai työsuhteen yhteydessä tai järjestämiämme tilaisuuksia tai kampanjoita varten ruokavaliota kysyttäessä. Emme tällöin käytä tietoja muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon olet ne meille suostumuksellasi luovuttanut.

Verkkosivustojemme tai palvelujemme käytön yhteydessä voimme lisäksi kerätä tietoja palveluidemme kehittämiseksi, kuten:

 • ostoksiin ja muihin kanssamme tekemiisi liiketoimiin liittyvät tiedot, esimerkiksi tilaukset, toimitukset, maksumenetelmät ja toimitusosoitteet
 • käyttämäsi selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoitteesi, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto sekä sijaintitietosi
 • verkkosivut, joiden kautta olet siirtynyt sivustollemme, tarkastelemasi sivut ja muu toimintasi sivustollamme
 • evästeet ja muut tunnisteet (katso lisää evästekäytännöstämme täältä) [linkki Sivuston käyttöehtoihin]

Saamme sinusta henkilötietoja myös muilta tahoilta tiettyjen palvelujen yhteydessä tai niiden toimittamiseksi:

 • viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä kerätyt tiedot
 • kuljetusyrityksiltä saatavat tiedot
 • kolmansilta osapuolilta ostetut tiedot

Hailia ei lähtökohtaisesti kerää lasten henkilötietoja. Mikäli yksittäiset kuluttajakampanjat tai kilpailut ovat avoimia myös alle 13-vuotiaille, edellytämme osallistujalta hänen huoltajansa nimenomaista suostumusta alaikäisen henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittelystä informoidaan tällöin lisäksi kampanjan ja/tai kilpailun säännöissä.

 

Henkilötietojen käyttö

Käytämme sinusta keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen ja markkinointi, kuten uutiskirjeen lähetys
 • asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito, kuten asiakaspalautteiden käsittely
 • tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen, kuten kuluttajatutkimusten kautta tapahtuva analysointi

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä todettuja tarkoituksia varten. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa tietojen käyttötarkoitus, esimerkiksi asiakkuutesi hoitaminen tai sopimuksemme täytäntöönpaneminen.

Säilytämme henkilötietojasi pitempään, jos sovellettava laki niin määrää tai sallii laillisten oikeuksiemme todentamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse viestissä olevan poistumislinkin kautta.

 

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen muille

Jotta voimme toteuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimenpiteet, siirrämme tarvittaessa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille ulkopuolisille tahoille, jotka käsittelevät tietoja lukuumme näiden tietosuojaehtojen sekä lainmukaisten sopimusten perusteella. Tällaisia tahoja ovat:

 

 • markkinointitutkimuksia ja -kampanjoita toteuttavat tahot
 • luottotietoja tarkistavat tahot sekä maksupalvelun tarjoajat
 • kuljetusliikkeet tai postituspalveluja tarjoavat tahot
 • tiedotteiden tai uutiskirjeiden lähetyspalvelut
 • palvelujen tekniset tukitoimittajat

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa  henkilötietojasi kolmansille osapuolille sovellettavan lain mukaisesti seuraavista syistä:

 • valtuutetuille ulkopuolisille tahoille, jotka käsittelevät tietoja lukuumme näiden tietosuojaehtojen sekä lainmukaisten sopimusten perusteella
 • viranomaisille lakiin perustuvien pyyntöjen perusteella
 • liiketoimintojen myynnin tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä uusille omistajille

Jos siirrämme henkilötietojasi EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, siirto tehdään käyttäen asianmukaisia meidän ja käsittelijän/siirronsaajan välisiä sopimuksia, kuten Euroopan unionin komission vahvistamia vakiosopimuslausekkeita.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Hailia suojaa henkilötietoja tuhoamiselta, häviämiseltä tai muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, luvattomalta pääsyltä sekä muulta lainvastaiselta tai luvattomalta käsittelyltä muun muassa estämällä luvattoman pääsyn järjestelmiimme palomuurien ja muiden suojakeinojen avulla. Vain erikseen nimetyillä työntekijöillä sekä puolestamme tai toimeksiannostamme työskentelevillä ulkopuolisilla tahoilla on pääsy henkilötietoihin tai oikeus käsitellä henkilötietoja. Kaikkia näitä tahoja sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Oikeutesi henkilötietojen käsittelyyn liittyen

Sinulla on oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ellei sovellettavasta laista muuta johdu.

Oikeuksiasi ovat:

 • saada nähtäväksesi sinusta rekisterissämme olevat henkilötiedot sekä oikeus saada kopio niistä
 • pyytää virheellisten tietojesi oikaisemista, muokkaamista ja täydentämistä
 • pyytää tietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • peruuttaa antamasi suostumus siltä osin kuin henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella. Suoramarkkinointiviestit voit peruuttaa viestissä olevan peruutuslinkin kautta. Meillä voi kuitenkin olla oikeus käsitellä tietojasi muulla lainmukaisella perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta ennen peruutusilmoituksen vastaanottamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • vaatia antamiesi tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojasi ei mielestäsi ole käsitelty tämän tietosuojakäytännön tai lain mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki; puhelin: 029 56 66700; tietosuoja@om.fi.

Ennen kuin voit käyttää edellä kerrottuja oikeuksiasi voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Emme tallenna näitä lisätietoja ja ne poistetaan, kun henkilöllisyytesi on varmistettu.

 

Jos haluat käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia, tee meille kirjallinen pyyntö alla oleviin yhteystietoihin. Tutkimme pyyntösi niin pian kuin on mahdollista ja saat vastauksen lain mukaisessa määräajassa eli 30 päivässä.

 

Tietosuojakäytännön muutokset

Hailia pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä lainsäädännön muuttuessa tai liiketoimintansa kehittämiseksi. Muutoksista tiedotetaan tällä sivustolla. Mikäli muutokset vaikuttavat Hailian verkkosivuston ja palvelujen käyttäjien oikeuksiin olennaisesti, ilmoitamme muutoksista verkkosivustojemme etusivulla sekä mahdollisuuksien mukaan erikseen sähköpostitse.

 

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Hailia Nordic Oy

Yrittäjäntie 60
03600 Karkkila

Tietosuoja-asioissa pyydämme lähettämään sähköpostia osoitteeseen info@hailia.fi